Facilitator

Facilitator

Worstel je met creativiteit?

Weet je dat er veel in je organisatie zit, maar lukt het je niet om dit potentieel aan te boren? Dat is lastig, want onderzoek wijst keer op keer uit dat ‘survival of the fittest’ een zaak is van aanpassen aan veranderende omstandigheden.

Naar verwachting zal 75 procent van de bedrijven die nu de S&P500 domineren niet meer in deze vorm bestaan tegen 2027. Aanpassen is noodzaak, nieuwe ideeën ontwikkelen in een steeds sneller veranderende maatschappij.

Ik kan helpen door jouw team daarin te faciliteren.

Door het proces te faciliteren, te zorgen dat mensen de ideeën naar voren brengen zonder waarde en vooral zonder schroom. Jij kiest de mensen, ik zorg dat ze vrij zijn om ideeën naar voren te brengen. De ideeën komen van jullie zelf en jullie leren doorbouwen op de ideeën van elkaar.

Klik: